Szentendre a sok múzeum és templom, a girbegurba macskaköves utcák, a színek és fények városa, közepén egy ékszerdobozzal, a Templomdombi Általános Iskolával.

Egy évfolyamon egy osztály tanul itt, összesen tehát 8. Családként működünk. Ismerjük egymást, figyelünk egymásra, legfőbb hajtóerőnk a szeretet.

Jövőre Kati néni és Joli néni lesz az első osztályosok két tanító nénije, akik az alábbi sorokkal mutatkoznak be:

„Jászai Katalin vagyok. Sok-sok évvel ezelőtt végeztem el a Budapesti Tanítóképző Főiskolát. Családommal Szentendrén élek, a Templomdombi Általános Iskolában 16 éve tanítok. A pedagógusminősítési vizsga során megszereztem a Pedagógus II. fokozatot. Folyamatosan veszek részt szakmai továbbképzéseken, melyek keretében lehetőségem nyílik megismerkedni olyan módszerekkel, melyek segítségével hatékonyan, élményszerűen, képességeiknek megfelelően tudom tanítani, fejleszteni a gyerekeket.

Jelenlegi negyedikeseinknek a magyar nyelv és irodalom, a testnevelés, az ének és a technika tantárgyakat tanítom. Szívesen készítem fel őket tanulmányi versenyekre. Tanítványaim sikeresen szoktak szerepelni az iskolai és városi szavalóversenyeken, lelkesen indulnak a Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyeken.”

„Bogya Jolánnak hívnak. Az ezredforduló tájékán két gyermekem járt a Templomdombi Iskolába összesen 11 évig, 2010-től vagyok jómagam is a tantestület tagja. Tantárgyfelosztásunk szerint a matematika, környezetismeret, testnevelés, vizuális kultúra és etika tantárgyakat tanítom. A tanulás mellett fontos cél és feladat az elfogadás, egymáshoz való alkalmazkodás, a szabályok ismerete és betartása, egymás tisztelete, együttműködés, közösséggé formálódás a közös élményszerzés nyomán.

Ezer szállal kötődőm ide. Van olyan család, ahol a nagymama engem tanított, s most én taníthatom az unokát. Lenyűgöz, amikor régi diákok visszalátogatnak és felelevenedő emlékeikben ott vagyunk. Felemelő látni, érezni, hogy keresték és megtalálták az útjukat, önmagukat, hogy biztos lábakon állnak, s megtisztelő, hogy egy szakaszon, a részesei lehettünk e folyamatnak. Egy tükörcserép az úton.”

„A Templomdombi Iskolában minden osztálynak két tanítója van. A tantárgyakat megosztva tanítjuk. Ezáltal jobban el tudjuk mélyíteni a tanítandó ismereteket, és elegendő lehetőségünk nyílik a szabadidős tevékenységek során más oldalukról is megismerni a gyerekeket.

Alsós tanítóként állandó megújulást lehet megélni: a negyedik osztály után ismét elsősöket fogadunk. Ami a rutinos negyedikesek számára megszokott dolog, az a jelenlegi nagycsoportosoknak igazi kihívást jelent majd szeptembertől.

Komoly feladata lesz a gyerekeknek elsajátítani a kisiskolás létet. Ebben lépésről lépésre haladva fogjuk segíteni őket. Az iskolánkra jellemző színes programok mellett megtapasztalhatják, hogy tanórán is lehet élményeket szerezni! Amikor csak lehet, sok játékkal, mesével, mozgással; ha kell, akkor pedig elmélyülten, kitartóan, kellő figyelemmel haladva. Ám mindvégig nyugodt, vidám légkörben és következetes munkával szeretnénk megismertetni leendő elsőseinket azzal, hogy milyen is igazi templomdombisnak lenni!

Örömmel és várakozással tekintünk az előttünk álló időszak elé, melynek első lépéseként szeretettel várjuk a gyerekeket március1-jén az Iskolanyitogató foglalkozáson, majd március 6-án a szülőket a tájékoztató beszélgetésen.”