A helyi tantervünk megmutatja, hogy a Nemzeti alaptantervben meghatározott közös értékeket, kulcskompetenciákat, fejlesztési feladatokat, mely tantárgyak keretében, milyen bontásban, óraszámban sajátítják el tanulóink.

Helyi tanterv letöltése