Idén már két csoportban van lehetőség elsősegélynyújtó szakkörre járni. A kezdők és a haladók heti egy alkalommal ismerkedhetnek meg a különböző balesetek ellátásával. Az elméleti ismereteket mindig a gyakorlat követi. Életszerű szituációk segítségével sajátíthatják el az elsősegélynyújtás alapvető fogásait. A gyerekek egymásnak imitálják a baleseti szituációkat, melyet társaik látnak el.  Lehetőség lesz az "elsősegély.hu" által szervezett internetes versenyen indulni. Három fordulóban mérhetik majd össze tudásukat. A legjobb tanulók indulhatnak majd a Magyar Vöröskereszt felmenő rendszerű országos elsősegélynyújtó versenyén is.

A szakkör vezetője: Csalló Attila 

Kidolgozott tematika szerint ismerkedünk a különböző rajz technikákkal, sokszorosító technikákkal. Megtanuljuk a festőanyagok és eszközök használatát. Célunk az egyénre szabott munka, az alkotás, az örömteli munkavégzés. Egy olyan alkotó közösség létrehozása, mely együttműködve, egymást segítve készíti el alkotásait, örömöt lel a képalkotásban. A foglalkozások során megismerkedünk híres művészek képeivel, szobraival, épületeivel. Elemezzük azokat, beszélgetünk róluk egy csésze tea és süti mellett. A szakkör ingyenes. A foglalkozások szeptembertől egészen május végéig tartanak. Helye: a Templomdombi Általános Iskola tetőtéri terme.

Pankovics Ágnes

A barkácsolás, a kézműveskedés, a modellezés öröminek hódolhatnak azok a felsős tanulók, akik eljönnek csütörtökönként a szakkörünkbe. A délelőtti környezetkultúra és technika órákon megszerzett alapkészségeket fejlesztjük tovább. A szakkör keretein belül lehetőség van komolyabb kézműves tevékenységek kipróbálására, elmélyítésére, komplexebb modellezési tevékenységek végzésére. Szakkörünk ingyenes, a résztvevők létszáma korlátozott. Mivel a foglalkozások célja a tehetséggondozás, ezért az előzetes jelentkezés után a szakkörvezető dönt a felvételről.

A szakkör vezetője:

Csalló Attila

A szakköri foglalkozások helye:

tetőtér 27. számú terem

Szakkörünk iskolánk megalakulása óta, heti 2 alkalommal ad lehetőséget a tehetséges, rajzolni, festeni, szobrászkodni tudó és szerető gyerekeknek. Elsőtől nyolcadikig, kis létszámban mélyíthetik el tudásukat, fejleszthetik készségeiket. A tanulóink rendszeres résztvevői a városi, országos, nemzetközi rajversenyeknek. Eredményeinket honlapunk és a Szentendre és vidéke című újság is rendszeresen publikálja.

Vizuális Műhely vezetője:
Deli Gabriella

A részvétel feltételei:
A tanulókat meghívásos alapon (az előző éves munkájuk alapján) a műhelyvezető választja ki. Amennyiben marad szabad hely, van lehetőség előzetes beszélgetés alapján a felvételre.A tagság egész tanévre szól. A szakkörből való hiányzást igazolni kell. Sorozatos igazolatlan hiányzás esetén a gyermek szakköri tagsága megszűnik.

Alkategóriák