Tisztelt Szülők!

2024. április 19. 12:00-g van lehetőségük a beiratkozási adatok online rögzítésére, gördülékenyebbé téve ezzel a személyes beiratkozást.

Függetlenül attól, hogy előzetesen online jelentkeztek-e, 2024. április 18-án, csütörtökön vagy 19-én, pénteken 8 és 18 óra között személyesen is meg kell jelenni az iskolában, hogy a beiratkozást véglegesítsük. Az online regisztráció jelentősen csökkenti a beiratkozás idejét, de annak nem feltétele!

A beiratkozásra hozzák magukkal:

  • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat (anyakönyvi kivonat és személyi igazolvány)
  • a gyermek és a szülő lakcímkártyáját
  • a gyermek TAJ-kártyáját
  • az 5 éves státuszvizsgálat másolatát és a kötelező védőoltások igazolását
  • az előzetesen kitöltött és aláírt nyilatkozatokat

Az alábbi nyilatkozatokra van szükség, melyeket online jelentkezés esetén a KRÉTÁból kell letölteni és a megfelelő helyeken aláírni, valamint szükség szerint két tanúval aláíratni:

  • Jelentkezési lap – mindkét szülő által aláírva!
  • Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről - közös felügyelet esetén mindkét szülő által aláírva!
  • Nyilatkozat életvitelszerű ott lakásról - abban az esetben, ha állandó és tartózkodási cím is van (ha csak állandó lakcím van, akkor erre a nyomtatványra nincs szükség!)
  • Nyilatkozat az etika és hit- és erkölcstan közötti választásról

Iskolánk Pedagógiai Programjának sajátságaival kapcsolatban kérem, hogy az alábbi nyilatkozatot legyenek szívesek kitöltve és aláírva a beiratkozásra hozni:

Nyilatkozat a Pedagógiai Program Elfogadásáról

Amennyiben nincs lehetőségük a nyilatkozatok kinyomtatására, úgy azt a helyszínen tudunk majd adni, de ebben az esetben mind a két szülőt várjuk a beiratkozásra.

Kérdés esetén keressenek minket bizalommal!

 

Szeretettel várjuk a leendő elsősöket iskolánkba!

Tenkesné Halász Enikő Rita

igazgató         

Szentendre a sok múzeum és templom, a girbegurba macskaköves utcák, a színek és fények városa, közepén egy ékszerdobozzal, a Templomdombi Általános Iskolával.

Egy évfolyamon egy osztály tanul itt, összesen tehát 8. Családként működünk. Ismerjük egymást, figyelünk egymásra, legfőbb hajtóerőnk a szeretet.

Jövőre Kati néni és Joli néni lesz az első osztályosok két tanító nénije, akik az alábbi sorokkal mutatkoznak be:

„Jászai Katalin vagyok. Sok-sok évvel ezelőtt végeztem el a Budapesti Tanítóképző Főiskolát. Családommal Szentendrén élek, a Templomdombi Általános Iskolában 16 éve tanítok. A pedagógusminősítési vizsga során megszereztem a Pedagógus II. fokozatot. Folyamatosan veszek részt szakmai továbbképzéseken, melyek keretében lehetőségem nyílik megismerkedni olyan módszerekkel, melyek segítségével hatékonyan, élményszerűen, képességeiknek megfelelően tudom tanítani, fejleszteni a gyerekeket.

Jelenlegi negyedikeseinknek a magyar nyelv és irodalom, a testnevelés, az ének és a technika tantárgyakat tanítom. Szívesen készítem fel őket tanulmányi versenyekre. Tanítványaim sikeresen szoktak szerepelni az iskolai és városi szavalóversenyeken, lelkesen indulnak a Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyeken.”

„Bogya Jolánnak hívnak. Az ezredforduló tájékán két gyermekem járt a Templomdombi Iskolába összesen 11 évig, 2010-től vagyok jómagam is a tantestület tagja. Tantárgyfelosztásunk szerint a matematika, környezetismeret, testnevelés, vizuális kultúra és etika tantárgyakat tanítom. A tanulás mellett fontos cél és feladat az elfogadás, egymáshoz való alkalmazkodás, a szabályok ismerete és betartása, egymás tisztelete, együttműködés, közösséggé formálódás a közös élményszerzés nyomán.

Ezer szállal kötődőm ide. Van olyan család, ahol a nagymama engem tanított, s most én taníthatom az unokát. Lenyűgöz, amikor régi diákok visszalátogatnak és felelevenedő emlékeikben ott vagyunk. Felemelő látni, érezni, hogy keresték és megtalálták az útjukat, önmagukat, hogy biztos lábakon állnak, s megtisztelő, hogy egy szakaszon, a részesei lehettünk e folyamatnak. Egy tükörcserép az úton.”

„A Templomdombi Iskolában minden osztálynak két tanítója van. A tantárgyakat megosztva tanítjuk. Ezáltal jobban el tudjuk mélyíteni a tanítandó ismereteket, és elegendő lehetőségünk nyílik a szabadidős tevékenységek során más oldalukról is megismerni a gyerekeket.

Alsós tanítóként állandó megújulást lehet megélni: a negyedik osztály után ismét elsősöket fogadunk. Ami a rutinos negyedikesek számára megszokott dolog, az a jelenlegi nagycsoportosoknak igazi kihívást jelent majd szeptembertől.

Komoly feladata lesz a gyerekeknek elsajátítani a kisiskolás létet. Ebben lépésről lépésre haladva fogjuk segíteni őket. Az iskolánkra jellemző színes programok mellett megtapasztalhatják, hogy tanórán is lehet élményeket szerezni! Amikor csak lehet, sok játékkal, mesével, mozgással; ha kell, akkor pedig elmélyülten, kitartóan, kellő figyelemmel haladva. Ám mindvégig nyugodt, vidám légkörben és következetes munkával szeretnénk megismertetni leendő elsőseinket azzal, hogy milyen is igazi templomdombisnak lenni!

Örömmel és várakozással tekintünk az előttünk álló időszak elé, melynek első lépéseként szeretettel várjuk a gyerekeket március1-jén az Iskolanyitogató foglalkozáson, majd március 6-án a szülőket a tájékoztató beszélgetésen.”

 

Kedves iskolába készülő gyermekek! Tisztelt Szülők!

Iskolánkban idén ismét tartunk TAVASZNYITOGATÓ ISKOLANYITOGATÓ foglalkozást 2024. március 1-jén, pénteken, melyre minden érdeklődő gyermeket sok szeretettel várunk.

Gyülekező 14,50 és 15 óra között lesz az iskola udvarán, ahol a leendő tanító nénik, a mostani negyedik osztály tanulói, valamint az alsós munkaközösség pedagógusai fogadják az érdeklődőket. 15 órától 3x20 percben Kati néni kézműves-, Joli néni pedig sportfoglalkozást tart a gyerekeknek, én pedig iskolai körútra viszem majd őket. Miután minden gyermek mind a három programon részt vett, 16 órakor végeznek, amikor is a főbejáraton át kikísérjük őket az iskola épülete elé, ahol visszaadjuk őket a szülőknek.

Az épületbe csak a gyerekek és az iskola dolgozói jöhetnek be. A szülőknek 2024. március 6-án, szerdán 17 órától tájékoztató szülői értekezletet tartunk, melyen megismerhetik a leendő tanítókat és minden felmerülő kérdésre válaszolunk. Erre előzetes regisztráció nélkül várunk minden érdeklődő szülőt.

Az Iskolanyitogató foglalkozásra az alábbi űrlap kitöltésével lehet jelentkezni február 20 és 28 között:

https://forms.gle/8b3dwJfsez36ES739

Regisztráció csak a fent említett időpontban lehetséges! Több iskolanyitogató foglalkozást nem szervezünk!

Szeretettel várjuk az iskolába készülő gyermekeiket!

A leendő tanítók és az alsós munkaközösség nevében:

Tenkesné Enikő

igazgató

Kedves Szülők!

Iskolánkban a 2024/25-ös tanévben is egy osztály fog indulni, ahova főleg a körzetünkben lakó gyermekeket várjuk. Nyílt napot nem szervezünk.

Iskolanyitogató foglalkozásra 2024. március 1-én, pénteken 15 és 16 óra között várjuk a nagycsoportos óvodásokat.

A szülőknek 2024. március 6-án, szerdán 17 órai kezdettel tartunk majd beiskolázási tájékoztatást.

Tisztelettel:

Tenkesné Halász Enikő Rita

igazgató