Hagyományainkhoz híven idén is a hatodik osztály tanulóinak ünnepi műsorával emlékeztünk a márciusi ifjakra és azokra a hősökre, akik életüket áldozták a magyar szabadságért.

A hatodikosok felidézték azokat az eseményeket, melyek a forradalom kirobbanásához vezettek, majd eljátszották, illetve elmondták a legfontosabb eseményeket. A tánccal és énekkel gazdagított produkciójuk végén megfogalmazták azt, hogy miért fontos évről évre megemlékeznünk az 1848/49-es forradalom és szabadságharcról, majd előadásukat Petőfi szavaival zárták:

"Mit őseink egy ezredév előtt
Tevének, azt kell tenni most tinektek:
Bármily erővel, bármily áldozattal,
Bár mind egy szálig elvesztek belé,
Hazát kell nektek is teremteni!
Egy új hazát, mely szebb a réginél"

(Petőfi: A nemzetgyűléshez)