Tisztelt Szülők!

2024. április 19. 12:00-g van lehetőségük a beiratkozási adatok online rögzítésére, gördülékenyebbé téve ezzel a személyes beiratkozást.

Függetlenül attól, hogy előzetesen online jelentkeztek-e, 2024. április 18-án, csütörtökön vagy 19-én, pénteken 8 és 18 óra között személyesen is meg kell jelenni az iskolában, hogy a beiratkozást véglegesítsük. Az online regisztráció jelentősen csökkenti a beiratkozás idejét, de annak nem feltétele!

A beiratkozásra hozzák magukkal:

  • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat (anyakönyvi kivonat és személyi igazolvány)
  • a gyermek és a szülő lakcímkártyáját
  • a gyermek TAJ-kártyáját
  • az 5 éves státuszvizsgálat másolatát és a kötelező védőoltások igazolását
  • az előzetesen kitöltött és aláírt nyilatkozatokat

Az alábbi nyilatkozatokra van szükség, melyeket online jelentkezés esetén a KRÉTÁból kell letölteni és a megfelelő helyeken aláírni, valamint szükség szerint két tanúval aláíratni:

  • Jelentkezési lap – mindkét szülő által aláírva!
  • Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről - közös felügyelet esetén mindkét szülő által aláírva!
  • Nyilatkozat életvitelszerű ott lakásról - abban az esetben, ha állandó és tartózkodási cím is van (ha csak állandó lakcím van, akkor erre a nyomtatványra nincs szükség!)
  • Nyilatkozat az etika és hit- és erkölcstan közötti választásról

Iskolánk Pedagógiai Programjának sajátságaival kapcsolatban kérem, hogy az alábbi nyilatkozatot legyenek szívesek kitöltve és aláírva a beiratkozásra hozni:

Nyilatkozat a Pedagógiai Program Elfogadásáról

Amennyiben nincs lehetőségük a nyilatkozatok kinyomtatására, úgy azt a helyszínen tudunk majd adni, de ebben az esetben mind a két szülőt várjuk a beiratkozásra.

Kérdés esetén keressenek minket bizalommal!

 

Szeretettel várjuk a leendő elsősöket iskolánkba!

Tenkesné Halász Enikő Rita

igazgató