Iskolánk 1989-ben alakult, önálló, 8 évfolyamos, évfolyamonként egy osztályos intézményként. A viszonylag kicsi, de éppen ezért családias épület Szentendre történelmi magvában, a város egyik legszebb részén található, mely magában foglal 8 osztálytermet, 5 szaktantermet, 1 tornatermet, egy kis könyvtárat, tanári szobát, 3 irodát, és a technikai helységeket. Az épület kedvező adottságait kihasználva azon fáradozunk, hogy tovább erősítsük iskolánk családias jellegét, egyén és közösségformáló teret, légkört biztosítva tanulóinknak.
 
      

Pedagógiai programunk, helyi tantervünk és tevékenységünk fő alapelve a gyermekközpontúság, amelyen az empátiát, a pozitív késztetést, a bizalmat, az önbizalom növelését, a sikerhez való segítést és a szeretetet értjük.  Intézményünk működési szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzatban, a Házirendben, az Intézményi Esélyegyenlőségi Programban és a Minőségirányítási Programban rögzítettük.

      

Igyekszünk mindent megtenni azért, hogy a gyerekek szívesen járjanak iskolába, jól érezzék magukat nálunk, kellő alapossággal elsajátítsák a szükséges ismereteket, tartsák fontosnak a tanulást, képességeik, készségeik fejlődjenek, megvalósíthassák önmagukat. Módszertani kultúránk középpontjába az élményszerű tanítás-tanulás folyamatát állítottuk. A megvalósíthatóságot kezdetben a tapasztalataink erősítették meg, majd egyre tudatosabban választottuk ki továbbképzéseink témáit. A tantestületünk valamennyi tagja elvégezte az erdei iskola felkészítő projektet, a Gordon-féle tanári hatékonyságfejlesztő tréninget, a tanulás-módszertani tanfolyamot. 1996-ban részt vettünk a Soros Alapítvány önfejlesztő iskolák tréningjén. A tréning hozzájárult tevékenységünk átgondolásához, a pedagógiai programunk megalapozott, körültekintő elkészítéséhez.