Kedves Szülők!

Gondolom, mindannyian izgatottan várják a beiratkozás napját!

Az utóbbi időben nagyon sokan kerestek meg emailben, hogy a beiratkozás folyamatáról érdeklődjenek. Idén semmi sem úgy lesz, ahogy azt az elmúlt években megszokhattuk, ezért még egy kicsi türelmüket szeretném kérni.

Dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár úr levélben értesített minket, hogy a járványhelyzet várható alakulására tekintettel az általános iskolai beiratkozásokat úgy kell megszervezni, hogy azok minél kevesebb személyes kontaktust igényeljenek, ugyanakkor biztosítani kell a szülők szabad iskolaválasztását is.

Iskolánkban évek óta használjuk a KRÉTA elektronikus rendszert, így az idei beiratkozás azon keresztül fog történni.

Prof. Dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III.23) EMMI határozatában a következőket fogalmazta meg:

2. A veszélyhelyzetre tekintettel a 2020/2021. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozások során a következőképpen kell eljárni:

a) Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító általános iskolába szeretné gyermekét beíratni, akkor erre irányuló szándékának bejelentését - a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevének és címének megjelölésével, elektronikus úton, telefonon vagy különösen indokolt esetben személyesen - az általa választott általános iskola vezetője 2020. április 24-ig fogadja. Ezt a KRÉTÁ-val rendelkező intézmények a KRÉTA segítségével bonyolítják le.

b) A körzettel nem rendelkező általános iskola az oda jelentkezők részére a beiratkozást 2020. április 6 - április 24. között tartja. Az általános iskola az a) alpontban foglalt szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan - a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra figyelemmel - elkészíti a beiratkozások időpontjára vonatkozó beosztást, amelyről a szülőt haladéktalanul tájékoztatja. Ezt a KRÉTÁ-val rendelkező intézmények a KRÉTA segítségével bonyolítják le.

e) A körzettel nem rendelkező általános iskola a gyermek felvételéről legkésőbb 2020. április 27-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító általános iskola vezetőjét, továbbá a tanuló felvételét bejelenti a köznevelés információs rendszerébe.

d) A kötelező felvételt biztosító általános iskola 2020. április 28-ig hivatalból felveszi a körzetébe tartozó azon gyermeket, aki vonatkozásában nem érkezett jelzés arról, hogy más általános iskola felvette, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a 2020/2021. tanítási év első napján kerül sor.

e) Ha a kötelező felvételt biztosító általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, az a) alpont szerint hozzá eljuttatott szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan - a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra figyelemmel - elkészíti a  beiratkozások időpontjára vonatkozó beosztást, amelyről a szülőt haladéktalanul tájékoztatja. A kötelező felvételt biztosító általános iskola a körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan 2020. május 21-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító általános iskola vezetőjét, továbbá a tanuló felvételét bejelenti a köznevelés információs rendszerébe.

3. A kijelölt óvoda, a kijelölt iskola a sajátos nevelési igényű gyermeket 2020. április 28-ig hivatalból felveszi, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt.

A Váci Tankerületi Központtal még egyeztetésben vagyunk arról, hogy milyen módon történjen a nem körzetes gyermekek szándéknyilatkozatának fogadása, így egyelőre arra szeretném kérni Önöket, hogy ne küldjenek emailt és ne próbáljanak meg a KRÉTA rendszeren keresztül beiratkozni! Amint pontosan kidolgoztuk a beiratkozás menetét, a honlapra ki fogjuk tenni az információkat, valamint egy tájékoztatót arról is, hogy milyen iratok szükségesek a beiratkozáshoz. Kérem, hogy addig legyenek türelemmel.

Együttműködésüket és megértésüket köszönöm!

 

Tisztelettel:

Szentendre, 2020. április 1.

Tenkesné Halász Enikő Rita

intézményvezető