Váci Tankerületi Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Templomdombi Általános Iskolában tanító munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony             

Foglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2000 Szentendre, Alkotmány utca 12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A leendő első osztályban: osztálytanítói feladatok elvégzése, magyartanítás a Meixner-módszerrel, egyéb tantárgyak tanítása a tantárgyfelosztásnak megfelelően, szabadidő szervezése, manuális készségfejlesztés, környezeti nevelés támogatása, erdei iskola szervezése és lebonyolítása. Mindez a másik osztálytanítóval egyenrangú kapcsolatban.

Angol műveltségi terület

Illetmény és juttatások:  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, tanítói végzettség,

•         magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett, büntetlen előélet, tizennyolcadik életév betöltése, cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák: Kiváló szintű kommunikációs készség, türelem, innovatív szemlélet, megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szakmai önéletrajz és motivációs levél

•         az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata

•         90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tenkesné Halász Enikő Rita intézményvezető nyújt, a 36-30/714-4213 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Tenkesné Halász Enikő Rita intézményvezető részére a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kiegészítés az illetmény és juttatásokhoz: A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 3 hónap próbaidő